אידיאה-הפעלה-יצירתית
אחרי שנים רבות של הדרכה ופיתוח מערכי שיעור ועזרים מגוונים עבור ילדים, נוער, סטודנטים ומבוגרים, במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי וכן בארגונים עסקיים, החלטתי לאסוף את כל הרעיונות שכתבתי, פיתחתי והדרכתי וליצור מהם:

ערכות הפעלה יצירתיות